Brochures en links

Interessante links

GEBOORTEFOTOGRAFIE

Je kunt door een professionele geboortefotograaf je bevalling prachtig laten vastleggen.
Een fotografe in onze regio is Eva Thomassen. 

VRIJE GEBOORTE

Meer informatie over vrije geboorte kun je lezen op geboortebeweging.nl

MOOIE BEVALLINGEN

Hele mooie en positieve bevallingsverhalen kun je lezen op www.geboorteverhalen.mooiebevallingen.nl

OUDERSCHAP

SPECIAAL VOOR NATUURLIJKE OUDERS IN DE REGIO BREDA
Veel (nieuwe) ouders zijn op zoek naar meer informatie en tips met betrekking tot een natuurlijker ouderschap. Daarom hebben we tips en ervaringen die hierop aansluiten gebundeld. Het uitgangspunt van deze informatie is dat je zelf als ouder kan voelen en eruit halen wat bij jullie en jullie (toekomstig) kind past. Het zegt niks over de kwaliteit, alleen dat het er is.

Fijne en verantwoorde producten voor zwangere vrouwen en hun baby’s die een basis leggen voor de zwangerschap, de bevalling en de periode daarna. Natuurlijke kraampakketten, cadeaupakketten en zelfzorg producten voor de zwangere, kraamvrouw en haar baby kun je vinden op de site van Zwangerhuis.

Fijne informatie over ontspannen en zelfverzekerd moederschap. www.moedernatuurlijk.nl

KIIND, ook al leuk als je nog zwanger bent: www.kiind.nl

Het online platform over natuurlijk ouderschap www.dragen-en-voeden.nl

Down to earth informatie voor mama’s www.minime.nl

Ouders van NU www.oudersvannu.nl

Oei ik groei www.oeiikgroei.nl

Samen slapen www.samenslapen.nl 

Alle informatie over je zwangerschap van week tot week www.zwangerinfo.com

HOE VERDER?

Onafhankelijke informatie bij het al dan niet voortzetten van een gewenste zwangerschap www.hoeverder.info

DE KRITISCHE VERLOSKUNDIGE

Een blog van een verloskundige met artikelen, ideeën om mensen kritisch te laten nadenken over de gekregen informatie en zo hun eigen gezondheid (zowel lichamelijk als geestelijk) en de gezondheid van hun kind voorop stellen. www.dekritischeverloskundige.wordpress.com/

VROEDVROUW MARGOT
Vroedvrouw in hart en nieren! Ze heeft een hele mooie site vraagdevroedvrouw.nl met een groot aanbod voor zowel de zwangere als de zorgverlener. Wij zijn fan!

VACCINATIES

Informatie over vaccinaties:
www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/R/Rijksvaccinatieprogramma
www.nvkp.nl
www.vaccinvrij.nl

HET NATUURLIJKE CONSULTATIEBUREAU IN BREDA

Het Natuurlijk Consultatiebureau 

Vanaf september 2018 startte Careyn in Breda met de pilot “het Natuurlijk Consultatiebureau” op locatie Hooghout 130 in Breda. Het Natuurlijk consultatiebureau sluit aan bij de wens van ouders om vanuit een holistische visie naar het kind/gezin te kijken. Daarnaast geven we complementaire (aanvullende) adviezen en gaan we in gesprek met ouders over complementaire zorg aan gezonde kinderen als zij dit wensen. Het uitgangspunt blijft het basispakket jeugdgezondheidszorg en het Natuurlijk Consultatiebureau is een onderdeel van het regulier consultatiebureau.
Onze benadering kent 4 pijlers:

  1. Er is sprake van een gelijkwaardige professional-cliënt relatie waarin de ouder en het kind centraal staan en de arts/verpleegkundige meer als ondersteunende coach functioneert.
  2. De ouders hebben een actieve rol in het welbevinden van het kind en zijn/haar groei, ontwikkeling en veilig opgroeien. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van het kind en gezin betrokken.
  3. Reguliere adviezen worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire adviezen.
  4. Op het Natuurlijk CB wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een healing environment: houten speelgoed, natuurlijk producten.

Complementaire zorg/behandeling
We kunnen vanuit het Natuurlijk Consultatiebureau niet verwijzen naar complementaire professionals omdat we niets kunnen zeggen over de kwaliteit van complementaire zorg. We kunnen ouders echter wel wijzen op de mogelijkheden van complementaire zorg, in gesprek gaan over en uitleggen waarop te letten mocht complementaire zorg overwogen worden. Zie overzicht complementaire interventies in onderstaand schema.

Aanmelden
Het Natuurlijk Consultatiebureau is onderdeel van JONG JGZ en gratis toegankelijk voor ouders woonachtig in de gemeente Breda. Ouders kunnen hun interesse in het Natuurlijk CB aangeven bij hun huidig consultatiebureau tijdens een afspraak, of zich aanmelden via  het emailadres: i.debie@jongjgz.nl o.v.v. naam kind, geboortedatum kind en telefoonnummer. De Jeugdverpleegkundige Inge de Bie van het Natuurlijk CB neemt hierna telefonisch contact op met ouders om meer informatie te geven en aanmelding te bevestigen.
Contact
Ouders kunnen voor inhoudelijke vragen of het verzetten van afspraken dezelfde route volgen als het regulier consultatiebureau. Wel graag duidelijk benoemen/vermelden dat het een vraag/ verzetten van afspraak voor het Natuurlijk CB betreft.

www.jongjgz.nl
088 – 123 99 26
06 – 51205766

Jong JGZ Breda is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg West-Brabant

www.MKIB.nl (het ouderportaal)

Bij inhoudelijke vragen belt de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB  binnen 1 week terug. (Bij nieuwe zuigelingen z.s.m.)

Inloopspreekuur
Ouders kunnen voor het wegen van hun kind terecht op reguliere inloopspreekuren. Ouders kunnen aan de assistente vragen om hun inhoudelijke vragen door te geven aan de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB, zij belt ouders dan terug.
Per september 2018 heeft de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB de eerste dinsdag van de maand inloopspreekuur op Hooghout 130 van 13.00 tot 14:30 uur. Ouders die inhoudelijke vragen hebben voor Natuurlijk CB kunnen dan ook op dit inloopspreekuur terecht met hun vragen. (Is dan gemixt met regulier.)

Natuurlijk spreekuur
Vanaf september 2018 zullen contactmomenten op het consultatiebureau zoveel mogelijk worden ingepland in de spreekuren van het Natuurlijk Consultatiebureau op vrijdagochtend. (Tot die tijd zijn spreekuren gemixt met regulier CB.)

Groepsbijeenkomst 4 maanden
De groepsbijeenkomst is een bijeenkomst voor een kleine groep ouders met hun 4 maanden oude kindjes. Het doel van de groepsbijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen. Veel ouders beschikken over kennis, ervaringen en/of vaardigheden die ook voor andere ouders relevant kunnen zijn. De onderwerpen die besproken worden zijn afhankelijk van de informatiebehoefte van ouders.

Vanaf september 2018 geeft de verpleegkundige van het Natuurlijk Consultatiebureau 1x per maand op vrijdagochtend ook groepsbijeenkomsten voor het Natuurlijk CB. Deze zijn vergelijkbaar met de reguliere groepsbijeenkomsten, maar aangevuld met complementaire adviezen als dit aansluit bij de vraag van ouders. Daarnaast kunnen ouders andere ouders met een natuurlijke visie ontmoeten.

Locatie
Hooghout 130
4817 EE Breda

Natuurlijk CB team:
Luiza Chelu jeugdarts
Inge de Bie jeugdverpleegkundige
Annemieke van Pelt teamassistente

Onze verloskundigen

Marieke van Maaren

Verloskundige, coach en anticonceptiespecialist

"Marieke straalt rust uit en zet vrouwen in hun kracht door ze zelf de regie te laten nemen."

Arzola Nouws

Verloskundige &
Echoscopiste

"Arzola is eerlijk en liefdevol naar de zwangeren en ontzettend gedreven in haar werk. "

Janine Viskil

Verloskundige &
student begeleider

"Janine is altijd geïnteresseerd in de ander en neemt de zorg voor de zwangere heel serieus. "

Annemarieke van den Heuvel

Verloskundige &
preconceptieconsulent

"Annemarieke is heel helder in haar communicatie, zorgzaam en liefdevol naar haar zwangeren. "

Anne Luit – van Berchum

Verloskundige &
Centering begeleider

"Anne ziet altijd de positieve en mooie kwaliteiten van de ander en spreekt dat ook uit."

Translate »