home > De bevalling > Waar wil je bevallen?
Featured Page / Article Image

Waar wil je bevallen?

Als je zwangerschap goed verloopt, is het mogelijk om vanaf 37 tot 42 weken thuis of in het geboortecentrum Origine (in het Amphia Ziekenhuis) te bevallen. Het is belangrijk dat je bevalt waar jij en je partner je het prettigst voelt, daar beval je namelijk het best. De keus voor de plek van de bevalling hoef je niet perse tijdens de zwangerschap te maken. Gedurende de bevalling kun je nog kiezen: thuis of toch naar het ziekenhuis. Pas dan weet je namelijk hoe bevallen aanvoelt.

Zowel bij een thuisbevalling als bevallen in Origine is er een kraamverzorgster aanwezig. Zij assisteert ons en verzorgt jou en je kindje en blijft na de bevalling.

Indien de woonomstandigheden ongunstig zijn (dat is echter alleen in zeldzaam voorkomende situaties als hoge verdieping, smalle trappen, geen verwarming), wordt geadviseerd voor Origine te kiezen.

Thuis

Thuis beval je net zo veilig als in het ziekenhuis! Dit blijkt uit recent onderzoek.

Een groot voordeel van thuis bevallen is dat je bevalt in een voor jullie vertrouwde omgeving en dit heeft een gunstig effect op je ontspanning. Ontspannen is erg belangrijk tijdens de bevalling! Je ervaart meer vrijheid en controle tijdens je bevalling waardoor je gemakkelijker bevalt. Verder is uit onderzoek gebleken dat vrouwen die thuis aan de baring beginnen veel meer kans op een spontane bevalling hebben. Ook heb je thuis minder kans op infecties dan in het ziekenhuis.

Daarnaast hebben wij tijdens je bevalling alles in onze verlostas wat er op een verloskamer ook is. Denk bijvoorbeeld aan het prikken van een infuus of zuurstof voor de baby. Gelukkig hebben we dit niet vaak nodig! In slechts 2% van alle bevallingen is er dringende spoed waardoor verwijzing naar een ziekenhuis per ambulance nodig is. In alle andere gevallen dat je toch naar het ziekenhuis moet is dit niet met dringende spoed. Jullie kunnen dan gewoon met eigen vervoer naar het ziekenhuis.

Geboortecentrum Origine

In Origine kun je bevallen met ons, binnen de muren van het ziekenhuis. Het is er ook mogelijk om te bevallen in een speciaal daarvoor ingebouwd bad. Dit en meer kun je bekijken tijdens voorlichtingsavonden die elke maand worden gegeven. Opgeven kan via voorlichtingbevalling@gmail.com. Als je kiest voor een bevalling in Origine dan bel je ons en komen wij eerst thuis controleren. We bepalen samen wat het beste moment is om naar Origine te gaan. Vaak is dit tussen de 4 en de 7 cm. Jullie gaan dan met eigen vervoer naar Origine. In Origine begeleiden wij jullie bevalling en krijgen we ondersteuning van een kraamverzorgende van Careyn.

Zo’n twee uur na je bevalling mag je weer naar huis als alles goed verloopt met jou en de baby. Wil je langer blijven dan kan dat samen met je partner.

Kijk op de site van Geboortecentrum Origine voor meer informatie, de kosten, inschrijving en de mogelijkheden voor een (gezamenlijk) langer verblijf na de bevalling.
Origine

Klinische Verloskamers

Indien er tijdens de bevalling een medische indicatie ontstaat, wordt de bevalling overgedragen en beval je op de klinische verloskamers. In dit geval neemt de verloskundige van het ziekenhuis de begeleiding over van ons.