Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op alle gebruikers van onze website. Op het gebruik van onze website www.verloskundigenpraktijkmeander.nl zijn de onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard. 

Gebruik van informatie
Verloskundigenpraktijk Meander streeft ernaar op deze website altijd de juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat Meander niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van ons medische verloskundige advies. 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid door schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie van onze website en evenmin voor het niet goed functioneren van onze website. 

Op basis van het verzenden of ontvangen van informatie via de website of via de email kan niet zonder meer een relatie tussen Meander en de gebruiker van de website ontstaan. 

E-Mail
Verloskundigenpraktijk Meander garandeert niet dat de aan haar gezonden e-mail tijdig worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van e-mail verkeer kan niet volledig worden gegarandeerd. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging met Verloskundigenpraktijk Meander te corresponderen, accepteert u dat risico. 

Hyperlinks
Onze website bevat hyperlinks naar de websites van derden. Wij hebben geen invloed op de websites van derden en zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of de inhoud daarvan. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden. 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Verloskundigenpraktijk Meander zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder daarvoor verloskundigenpraktijk Meander daarvoor vooraf om schriftelijke toestemming te vragen. 

Translate »