29 augustus 2022

Het natuurlijke consultatiebureau in breda

Het Natuurlijk Consultatiebureau 
Vanaf september 2018 startte Careyn in Breda met de pilot “het Natuurlijk Consultatiebureau” op locatie Hooghout 130 in Breda. Het Natuurlijk consultatiebureau sluit aan bij de wens van ouders om vanuit een holistische visie naar het kind/gezin te kijken. Daarnaast geven we complementaire (aanvullende) adviezen en gaan we in gesprek met ouders over complementaire zorg aan gezonde kinderen als zij dit wensen. Het uitgangspunt blijft het basispakket jeugdgezondheidszorg en het Natuurlijk Consultatiebureau is een onderdeel van het regulier consultatiebureau.

De benadering van het natuurlijke consultatiebureau kent 4 pijlers:

  1. Er is sprake van een gelijkwaardige professional-cliënt relatie waarin de ouder en het kind centraal staan en de arts/verpleegkundige meer als ondersteunende coach functioneert.
  2. De ouders hebben een actieve rol in het welbevinden van het kind en zijn/haar groei, ontwikkeling en veilig opgroeien. Hierbij worden naast de lichamelijke aspecten ook de andere aspecten van het kind en gezin betrokken.
  3. Reguliere adviezen worden, waar mogelijk en wenselijk, gecombineerd met evidence-based complementaire adviezen.
  4. Op het Natuurlijk CB wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met een healing environment: houten speelgoed, natuurlijk producten.

Complementaire zorg/behandeling
We kunnen vanuit het Natuurlijk Consultatiebureau niet verwijzen naar complementaire professionals omdat we niets kunnen zeggen over de kwaliteit van complementaire zorg. We kunnen ouders echter wel wijzen op de mogelijkheden van complementaire zorg, in gesprek gaan over en uitleggen waarop te letten mocht complementaire zorg overwogen worden. Zie overzicht complementaire interventies in onderstaand schema.

Aanmelden
Het Natuurlijk Consultatiebureau is onderdeel van JONG JGZ en gratis toegankelijk voor ouders woonachtig in de gemeente Breda. Ouders kunnen hun interesse in het Natuurlijk CB aangeven bij hun huidig consultatiebureau tijdens een afspraak, of zich aanmelden via  het emailadres: i.debie@jongjgz.nl o.v.v. naam kind, geboortedatum kind en telefoonnummer. De Jeugdverpleegkundige Inge de Bie van het Natuurlijk CB neemt hierna telefonisch contact op met ouders om meer informatie te geven en aanmelding te bevestigen.

Contact
Ouders kunnen voor inhoudelijke vragen of het verzetten van afspraken dezelfde route volgen als het regulier consultatiebureau. Wel graag duidelijk benoemen dat het gaat om het natuurlijke CB.

www.jongjgz.nl
088 – 123 99 26
06 – 51205766
www.MKIB.nl (het ouderportaal)

Locatie
Hooghout 130
4817 EE Breda

Jong JGZ Breda is onderdeel van Jeugdgezondheidszorg West-Brabant

Bij inhoudelijke vragen belt de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB  binnen 1 week terug. (Bij nieuwe zuigelingen z.s.m.)

Inloopspreekuur
Ouders kunnen voor het wegen van hun kind terecht op reguliere inloopspreekuren. Ouders kunnen aan de assistente vragen om hun inhoudelijke vragen door te geven aan de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB, zij belt ouders dan terug.
Per september 2018 heeft de jeugdverpleegkundige van het Natuurlijk CB de eerste dinsdag van de maand inloopspreekuur op Hooghout 130 van 13.00 tot 14:30 uur. Ouders die inhoudelijke vragen hebben voor Natuurlijk CB kunnen dan ook op dit inloopspreekuur terecht met hun vragen. (Is dan gemixt met regulier.)

Natuurlijk spreekuur
Vanaf september 2018 zullen contactmomenten op het consultatiebureau zoveel mogelijk worden ingepland in de spreekuren van het Natuurlijk Consultatiebureau op vrijdagochtend. (Tot die tijd zijn spreekuren gemixt met regulier CB.)

Groepsbijeenkomst 4 maanden
De groepsbijeenkomst is een bijeenkomst voor een kleine groep ouders met hun 4 maanden oude kindjes. Het doel van de groepsbijeenkomst is gericht op het uitwisselen van ervaringen. Veel ouders beschikken over kennis, ervaringen en/of vaardigheden die ook voor andere ouders relevant kunnen zijn. De onderwerpen die besproken worden zijn afhankelijk van de informatiebehoefte van ouders.

Vanaf september 2018 geeft de verpleegkundige van het Natuurlijk Consultatiebureau 1x per maand op vrijdagochtend ook groepsbijeenkomsten voor het Natuurlijk CB. Deze zijn vergelijkbaar met de reguliere groepsbijeenkomsten, maar aangevuld met complementaire adviezen als dit aansluit bij de vraag van ouders. Daarnaast kunnen ouders andere ouders met een natuurlijke visie ontmoeten.

Natuurlijk CB team:
Luiza Chelu jeugdarts
Inge de Bie jeugdverpleegkundige
Annemieke van Pelt teamassistente

49 keer bekeken

Recente artikelen