29 augustus 2022

Less is more

KLEINSCHALIGE PRAKTIJKEN BOEKEN BETERE RESULTATEN.

Enkele decennia geleden waren er nauwelijks grote verloskundigenpraktijken. Was je zwanger dan ging je naar je vroedvrouw, zij werkte solo en had opvang van een andere vroedvrouw uit het dorp verderop. Je kende je eigen vroedvrouw goed en zij kende jou. Maar de tijden veranderden. Verloskundigen kregen zelf ook kinderen en wensten meer tijd voor hun gezin. Er kwam een collega bij, en nog een, en nog een…

Ook de verloskunde veranderde sterk in die periode. Vrouwen hadden vaker de wens om niet thuis te bevallen maar in het ziekenhuis. De laatste jaren is het aantal verwijzingen naar het ziekenhuis vanwege medische indicaties geëxplodeerd. Een van die reden is de toenemende behoefte aan pijnstilling.

Minder verwijzingen
Uit het onderzoek van Y. Fontein ‘Minder is meer’ blijkt een relatie tussen het aantal verloskundigen per praktijk en verwijzingen: hoe meer verloskundigen per praktijk, hoe hoger het verwijspercentage tijdens de baring. Volgens de onderzoeker zou het fantastisch zijn als alle verloskundigen volmondig ‘ja’ zouden zeggen tegen kleinschalig werken.

Meer thuisbevallingen
Wij wisten al dat het werken met slechts twee verloskundigen meerwaarde geeft. Maar deze studie van Y. Fontein onderstreept dat vrouwen in verloskundigenpraktijken met één of twee verloskundigen vaker thuis bevallen, dat minder vaak wordt verwezen en dat zij minder vaak interventies ondergaan tijdens de baring dan vrouwen in een praktijk met drie of meer verloskundigen.

Meer aandacht geeft meer vertrouwen en tevredenheid
Vrouwen in solo- of duopraktijken hebben een hogere mate van vertrouwen in hun verloskundige(n) dan vrouwen in praktijken met meer verloskundigen. Ze zijn vaker tevreden over hun bevalling en de zorgverlening. Het kennen van de eigen verloskundige(n) en de aanwezigheid van de eigen verloskundige tijdens de bevalling geeft een meerwaarde aan de bevallingservaring en komt vaker voor in kleine praktijken met maximaal twee verloskundigen.

Wat vinden verloskundigen?
Op de stelling ‘Er zouden maximaal 3 verloskundigen betrokken moeten zijn bij de begeleiding van cliënten tijdens de zwangerschap, de bevalling en het kraambed’ hebben 125 verloskundigen hun stem laten horen, waarvan 79 het er mee eens waren en 43 niet.

Zijn ze niet overtuigd van de voordelen voor cliënten?
Jazeker wel, maar ondanks dat een klein team van verloskundigen een gunstig effect heeft op het verloop en de uitkomst van de baring, is het niet altijd mogelijk of wenselijk voor iedere verloskundige om op deze manier te werken. Dit is afhankelijk van verschillende factoren zoals visie en motivatie. Maar bijvoorbeeld ook met het persoonlijke leven van de verloskundige, de organisatie van de verloskundige zorg en de gezamenlijke visie en doelstelling van het team waarin men werkt. Daarnaast speelt de financiële ondersteuning van de zorgverzekeraar een rol. Verloskundigen die meer tijd besteden aan hun zwangeren krijgen geen hogere financiële beloning van de zorgverzekeraar.

Bron: Fontein. Y. (2009) Minder is meer. De kracht van solo- en duopraktijken in Nederland.

285 keer bekeken

Recente artikelen

Translate »