home > Over Meander > Kwaliteit
Featured Page / Article Image

Kwaliteit

We zijn als verloskundige in Breda en Etten-Leur geregistreerd in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dit houdt in dat elke verloskundige jaarlijks punten de benodigde punten voor kwaliteitsbevordering haalt, door het volgen van nascholingen, vaardigheidstrainingen, symposia en studie. Voor verdere informatie zie de website van de KNOV.

Verder moet je als hulpverlener aan allerlei regels en wetten houden; dit ligt vast in een wet genaamd WGBO.

Daarnaast hebben we regelmatig samen praktijkoverleg waarin we cliënten bespreken en kritisch naar onze kwaliteit van zorg kijken. We proberen continu onze zorg te verbeteren. Op deze manier zorgen wij voor een goede continuïteit en kwaliteit van zorg.

Om onze zorg te evalueren en te verbeteren werken wij met een tevredenheidsenquête. Jullie mening is uiteraard heel belangrijk. Daarom willen we graag weten hoe de verloskundige zorg ervaren wordt in onze praktijk. Aan het eind van de kraamtijd mailen we jullie de link naar onze online clientenenquête. Met de resultaten hiervan kunnen we werken aan onze kwaliteit! Wij hopen op jullie medewerking en staan altijd open voor tips/verbeterpunten!

Wij stellen het heel erg op prijs als jullie met ons mee wilt denken over verbeteringen t.a.v. de praktijk en onze kwaliteit van zorg. Waar heb je behoefte aan? Zijn er zaken die je mist? Zijn er dingen die anders kunnen? Laat het ons weten! Alle suggesties zijn welkom! Mail naar info@verloskundigenpraktijkmeander.nl of meldt het de eerstvolgende keer als jullie op het spreekuur zijn.

KLACHTENREGELING

Heb je een klacht? Blijf er niet mee rondlopen en vertel ons wat je dwarszit
Het is belangrijk dat jij je goed voelt bij je verloskundige. Want zwanger zijn is al spannend genoeg. Daarom doen we er alles aan om jou, je partner en jullie (ongeboren) kindje goed te begeleiden. Zit je met vragen? Met twijfels? Ben je ergens ontevreden over? Vertel het ons. Dan praten we er samen over en proberen we er iets aan te doen of er een oplossing voor te zoeken. Misschien kan dat een misverstand uit de weg ruimen. Of je geruststellen. Of op een manier gaan werken waar jij je prettiger bij voelt.
Komen we er samen niet uit dan is de klachtenregeling de volgende stap. Op de website van de KNOV staat meer informatie met betrekking tot de klachtenregeling.