home > Vernieuwingen en Privacyreglement
Featured Page / Article Image

Buddyspreekuur

Eens in de paar weken komt er een gynaecoloog bij ons op de praktijk in Breda spreekuur doen. We zitten dan samen aan tafel spreekuur te houden. Omdat het een vaste gynaecoloog is die aan zowel ons als het Amphia ziekenhuis is verbonden noemen we dit het buddyspreekuur.  Alleen die zwangeren die een gedeelde zorg van zowel de verloskundige als de gynaecoloog nodig hebben nodigen we uit voor dit spreekuur. Dat kan al vroeg in de zwangerschap en soms is aan het einde die zorg pas gewenst. Wil je graag gebruik maken van dit buddyspreekuur dan mag je dat zelf natuurlijk ook aangeven.

AVG Proof

Ja, ook wij hebben nagedacht over jullie privacy en de bescherming van persoonsgegevens. Om zoveel mogelijk aan de nieuwe wet en de regels te voldoen hebben we samen we een Meander Privacy Regelement en een gegevens beschermingsbeleid opgesteld.
We vragen je de eerste controle om toestemming voor het gebruik en delen van je bijzondere persoonsgegevens.
Je kan te allen tijde je toestemming intrekken. Ook kun je in je dossier dingen wijzigen of verwijderen. Het is best ingewikkeld allemaal. Lees er dus gerust meer over. Mocht je vragen of klachten hebben dan is een van ons je aanspreekpunt.

Nieuwbouw Amphia Molengracht

Het Amphia Ziekenhuis opent dit jaar de nieuwe locatie aan de Molengracht in Breda.
Op de nieuwe locatie is straks ook moeder- en kindcentrum Annature gevestigd. Daar worden straks alle poliklinische bevallingen in regio Breda verricht. Op donderdag 28 en vrijdag 29 november staat de verhuizing van de oude naar de nieuwe locatie gepland. Deze grootscheepse verhuizing wordt goed aangepakt en er zijn vele protocollen met begeleiding van politie en brandweer om alles in goede banen te leiden. Op 29 november zijn er dubbele bezettingen van personeel en we hopen de mensen die op 29 november gaan bevallen een duidelijk plan te kunnen bieden.
Per 1 december stopt Geboortecentrum Origine met haar dienstverlening.

FILMPJE……

Met ‘Hoe het bevalt…. in nieuw Amphia’ willen wij de zwangeren die straks in de nieuwbouw van het ziekenhuis gaan bevallen alvast een beeld geven van wat zij kunnen verwachten. Vooral de zwangere vrouwen en hun partners die de voorlichting nu nog op de Langendijk krijgen, maar waarvan hun baby in de nieuwbouw ter wereld komt, zijn de doelgroep van deze film. Tijdens de laatste voorlichtingsavond eind augustus kregen we er veel enthousiaste reacties op. Het is luchtig, met humor en toch ook informatief.

Breda landelijk koploper als het gaat om integrale geboortezorg

Op dinsdag 1 november 2016 is Annature geboortezorg formeel opgericht. Tijdens de officiële bijeenkomst in Allekante zetten verloskundigen, gynaecologen, Amphia en echocentrum Focus hun handtekening onder de samenwerkingsovereenkomst en zijn daarmee koploper in Nederland. Tevens werd de intentieovereenkomst met de kraamzorgorganisaties getekend. Hiermee geven ook zij hun commitment af aan dit samenwerkingsverband. Met als belangrijkste doel, het verbeteren van de kwaliteit van zorg voor aanstaande ouders en hun baby.

Care naar smaak, Cure op maat, dat is de essentie van het integrale geboortezorgconcept in Breda en omstreken. Door intensievere samenwerking tussen verloskundigen, gynaecologen, ziekenhuis en kraamzorgorganisaties krijgen aanstaande ouders en hun baby optimale zorg. Dichtbij huis waar het kan en goed begeleid in het ziekenhuis waar dat moet.

Annature coördineert als één organisatie de zorg aan de zwangere en haar partner zowel buiten als binnen het ziekenhuis. Dat betekent dat de vertrouwde verloskundige praktijken in Breda e.o. gewoon blijven bestaan. In de nabije toekomst zal ook de kraamzorg hier onderdeel van uit maken. De zorg binnen Annature wordt kleinschalig georganiseerd zodat de zwangere en haar partner een vertrouwd team om zich heen heeft in deze belangrijke levensfase.

De aanleiding voor integrale geboortezorg is het besef dat in Nederland de al goede kwaliteit van geboortezorg verder kan verbeteren en dat zo de babysterfte nog verder omlaag kan worden gebracht. Door samenwerking tussen de verloskundige,  gynaecoloog, Amphia en de kraamzorg rondom elke zwangerschap te intensiveren, wordt het risico op problemen aanzienlijk verkleind.

De naam Annature staat voor Moeder Natuur. Anna staat ook voor lieflijk, waarbij de relatie met zorgzaamheid en geborgenheid snel is gelegd. Het zijn twee typische kenmerken van de integrale geboortezorg die in Breda en omstreken vanaf 2017 geboden wordt.

Bericht vanuit Annature:

Vanaf 15 mei 2017 starten de organisaties die samen Annature vormen met het digitaal uitwisselen van cliëntgegevens. Het einddoel is één digitaal geboortezorgdossier. Zo hebben alle betrokken zorgverleners toegang tot geboortezorggegevens van de cliënt, als dat nodig is. De cliënt hoeft zo ook maar één keer haar verhaal te doen.

Het systeem wordt binnen de kaders van de privacywetgeving ontwikkeld. Een zorgverlener mag alleen het dossier raadplegen als er sprake is van een relatie met de behandeling van de cliënt en het nodig is om daarvoor het dossier te raadplegen.

Annature is op 1 november 2016 opgericht. Zij is een organisatie voor integrale geboortezorg in de regio Breda en omstreken. Het is een gezamenlijk initiatief van verloskundigen coöperatie Breda en omstreken*, medisch specialistisch bedrijf Amphia/vakgroep gynaecologen, Amphia en Echocentrum FOCUS. Kraamzorgcoöperatie Breda zal in 2017 naar verwachting ook aansluiten. Met de oprichting van Annature komt de organisatie tegemoet aan de oproep van Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport om de kwaliteit van de geboortezorg te verbeteren.

* Verloskundigenpraktijk Vita, Verloskundig Centrum, Ons verloskundig huis, Verloskundigenpraktijk De Ooievaar, Verloskundigenpraktijk Prinsenbeemden, Verloskundigenpraktijk Ienova, Verloskundigenpraktijk Meander, Verloskundigenpraktijk Doortje Uil, Verloskundigenpraktijk De Moriaen, Verloskundigenpraktijk Oosterhout, Verloskundigenpraktijk Etten Leur, Verloskundigenpraktijk Mama 2B.

Mocht je vragen of bezwaren hebben, bespreek dit dan met ons.