Kwaliteit

We zijn als verloskundigen geregistreerd in het kwaliteitsregister voor verloskundigen. Dit houdt in dat elke verloskundige jaarlijks de benodigde punten voor kwaliteitsbevordering haalt, door het volgen van nascholingen, vaardigheidstrainingen, symposia en studie. Zo zorgen we dat we up to date blijven van ontwikkelingen in ons vak en onszelf blijven ontwikkelen zodat we bijdragen aan een goede kwaliteit van zorg. Voor verdere informatie zie de website van de KNOV. 

Daarnaast hebben we maandelijks samen praktijkoverleg waarin we de zorg aan cliënten bespreken en kritisch naar onze kwaliteit van zorg kijken. We proberen continu onze zorg te verbeteren. Op deze manier zorgen wij voor een goede continuïteit en kwaliteit van zorg.

Verder moet je als hulpverlener aan allerlei regels en wetten houden; dit ligt vast in een wet genaamd WGBO.

Om onze zorg te evalueren en te verbeteren werken wij met een enquête. Jullie mening is uiteraard heel belangrijk. Daarom willen we graag weten hoe de verloskundige zorg ervaren wordt in onze praktijk. Aan het eind van de kraamtijd ontvangen jullie een enquête. Met de resultaten hiervan kunnen we werken aan onze kwaliteit! Wij hopen op jullie medewerking en staan altijd open voor tips/verbeterpunten!

Wij stellen het heel erg op prijs als jullie met ons mee wilt denken over verbeteringen t.a.v. de praktijk en onze kwaliteit van zorg. Waar heb je behoefte aan? Zijn er zaken die je mist? Zijn er dingen die anders kunnen? Laat het ons weten! Alle suggesties zijn welkom! Mail naar info@verloskundigenpraktijkmeander.nl of meldt het de eerstvolgende keer als jullie op het spreekuur zijn.

Translate »