24 november 2022

Veilig (thuis)bevallen bij je eigen verloskundige

Het blijft een terugkerende discussie…. Is het wel veilig (thuis)bevallen bij je eigen verloskundige?
Er zijn meerdere onderzoeken gedaan die hieronder uitgewerkt staan.

De uitkomst is voor ons uiteraard niet verrassend. Ja, het is voor de zwangere met laag risico op complicaties veilig om bij hun eigen verloskundige te bevallen. Ze hebben een lagere kans op slechte uitkomsten bij de moeder. Zowel voor vrouwen die voor het eerst een kind krijgen als vrouwen die al vaker bevallen zijn.

Sterker nog, thuis bevallen heeft een gunstige invloed op het verloop van een bevalling en is veilig en verantwoord! Thuis is de verleiding om onnodige ingrepen te doen namelijk een stuk minder. Het aantal ingrepen als keizersnedes en ruggenprikken is thuis 60% lager. Daarnaast is rust heel belangrijk om verstoring te voorkomen en te komen tot een natuurlijke geboorte. Dat verklaart waarom vrouwen die thuisbevallen een grote kans hebben spontaan te bevallen.

Veilig bevallen in de eerstelijn.


Jeroen van Dillen, gynaecoloog in het Radboudumc werkte mee aan onderzoek (2015) naar risico’s bij het bevallen bij verloskundigen in de eerstelijn. “In de Nederlandse verloskundige zorg wordt onderscheid gemaakt tussen vrouwen met een laag en vrouwen met een verhoogd risico op complicaties bij de bevalling. Bij de vrouwen met een laag risico is de eerstelijns verloskundige eindverantwoordelijk voor de zorg. Bij de vrouwen met een verhoogd risico is de gynaecoloog (tweede lijn) verantwoordelijk. Vijfentachtig procent van de Nederlandse zwangeren begint de zwangerschapszorg bij de eerstelijns verloskundige. Uiteindelijk bevalt dertig procent van de zwangeren bij diezelfde verloskundige in de eerstelijn. De helft van hen bevalt thuis, de andere helft poliklinisch.

Eerdere studies vonden voor moeder en kind geen verschil in de risico’s tussen poliklinisch of gepland thuis bevallen. Maar het was niet bekend of beginnen met de baring in de eerstelijn (verloskundige) meer of minder complicaties opleverde in vergelijking met het starten van de baring in de tweede lijn (gynaecoloog/ziekenhuis).

Met een team van verloskundigen en gynaecologen uit het Radboudumc, LUMC en EMGO/VUmc hebben we dat nu onderzocht. Het huidige Nederlandse verloskundige systeem kenmerkt zich door hoog opgeleide verloskundigen, een goed functionerende risicoselectie en een optimale infrastructuur. We zagen dat in dit systeem laag risico zwangeren die de baring starten in de eerste lijn een lagere kans hebben op slechte uitkomst bij de moeder. Dit geldt zowel voor vrouwen die voor het eerst baren als voor vrouwen die al eerder kinderen hebben gebaard. De resultaten suggereren dat vrouwen veilig kunnen bevallen in de eerstelijn.”

Lees hier het hele artikel.

Laag risico bevallingen kunnen beter thuis gedaan worden.


Dit blijkt uit de analyse van verschillende studies (2012) van de wetenschappers van de Universiteit van Kopenhagen onder leiding van Ole Olsen. Het onderzoek ‘Planned hospital birth versus planned home birth’ is een update van een eerder groot onderzoek uit 1998. Het laat zien dat goed geplande thuisbevallingen op veel plekken in de wereld net zo veilig zijn als geplande ziekenhuisgeboorten. Daarnaast zijn er vaak minder ingrepen nodig en zijn er minder complicaties.

De wetenschappers vergeleken eerst geplande thuisbevallingen met ziekenhuisbevallingen waarbij weinig complicaties te verwachten waren. Met een ervaren verloskundige voor de thuisbevalling, was van tevoren ook nagedacht over wat te doen als er wel onverhoopt complicaties optraden en hoe eventueel zo snel mogelijk toch in een ziekenhuis te komen. Conclusie uit het onderzoek is dat thuisbevallen niet overal even goed georganiseerd is. Maar waar het kan, zou het goed geïntegreerd moeten worden in de gezondheidszorg.

Uit het onderzoek blijkt onder meer dat routine en makkelijke toegang tot medische ingrepen de risico’s van onnodige ingrepen vergroot. Thuis is de verleiding om onnodige ingrepen te doen een stuk minder. Bij thuisbevallingen zijn tot wel 60 procent minder ingrepen nodig tijdens de bevalling, zoals keizersnedes en ruggenprikken. Rust is heel belangrijk om verstoring te voorkomen en te komen tot een natuurlijke geboorte. Dat verklaart waarom vrouwen die thuisbevallen een grote kans hebben spontaan te bevallen. Er is bijvoorbeeld geen routinematige elektronische monitoring, die weer kan leiden tot verdere ingrepen.

Deze studie toont aan dat een thuisbevalling verantwoord en veilig is. Bovendien heeft thuisbevallen een gunstige invloed op het verloop van de bevalling. Dit onderzoek onderstreept de visie van de KNOV dat het van groot belang is dat de zwanger vrouw keus moet hebben over waar zij wil bevallen. De verloskundige informeert de zwangere over de mogelijkheden en voor- en nadelen van de zorg tijdens de bevalling. Op basis hiervan kan de zwangere een weloverwogen besluit nemen.

Lees meer of download het onderzoek.

212 keer bekeken

Recente artikelen